Home

Welkom op AgileInzicht, de site van Herman van Dellen.

AgileInzicht levert consultancy om organisaties inzicht en advies te geven in die bedrijfsprocessen waar een snelle en duurzame verbetering te realiseren is:

  1. Inzicht verschaffen door analyse van bedrijfsgegevens (statistische analyse, data mining, predictive modeling en traditionele business intelligence methoden) met als doel low hanging fruit te identificeren voor het duurzaam verbeteren van bedrijfsprocessen
  2. Een Agile aanpak: samenwerking met de opdrachtgever om snel en flexibel (aan de vhand van de gewenste businessprioriteit) oplossingen te realiseren

Om succesvol te kunnen zijn – en dus toegevoegde waarde te kunnen hebben voor mijn opdrachtgevers – heb ik keuzes gemaakt als het gaat om werkwijze, technologie en best practices. Mijn expertisegebieden hebben ik op deze site kort samengevat – bel of mail me als je meer wilt weten!