Expertisegebieden

Data Science

Statistiek en Predictive Analytics

Voor het zoeken naar verbanden in gestructureerde data blijven de “good old” statistische technieken de eerste keus. Ze worden veel gebruikt omdat ze een goede wiskundige basis hebben en er heel veel kennis en ervaring is.

De SPSS Statistics software bevat een uitgebreide set van modellen voor statistische analyse; ik heb daar veel ervaring mee, incl. multivariate statistiek (factoranalyse, discriminantanalyse etc.).
Naast Statistics heb ik veel ervaring met de SPSS Modeler. Deze software heeft een grafische interface waarmee snel modellen kunnen worden gemaakt, inclusief de benodigde databewerkingen en database koppelingen. Met name krachtig voor predictive modeling waar vele modellen kunnen worden gecombineerd en geïntegreerd in een operationele omgeving.

Naast SPSS evalueer ik op dit moment R, de veel gebruikte open source toolset voor data analyse, predictive modelling, visualisatie etc.

Data Management Infrastructuur

Data kwaliteit is key wanneer je bruikbare informatie wilt ontdekken in (veel) data. Een goede database-omgeving moet het uitgangspunt zijn om optimaal gebruik te kunnen maken van bovengenoemde analyse-tools. Een veel gebruikte vuistregel is dat ±80% van de effort gaat zitten in het realiseren en onderhouden van een goede data kwaliteit; pas dan kunnen de analytics tools toegevoegde waarde bieden. Mijn kennis en ervaring op gebied van databases en ETL kunnen helpen om het goede fundament te leggen.

Agile Ontwikkeling

Populair geworden in software-ontwikkeling heeft de agile werkwijze ook zijn waarde bewezen in vele andere domeinen. Mijn ervaring omvat toepassing in gebieden als customer service management en HR procesverbetering.

Verdere Expertise

HR Procesverbetering met People CMM

Duurzame verbetering is een grote passie van mij. De basis van mijn competentie op dit gebied heb ik gelegd door vele jaren het People CMM model toe te passen bij organisatie-ontwikkeling en HR procesverbeteringen. CMM modellen onderscheiden wat je moet doen om je managementsysteem op orde te hebben, wat je daarover moet documenteren en communiceren, wat je moet meten en hoe je verifiëert of je op koers ligt. Mijn ervaring met HR procesverbetering

Surveys

Surveys / vragenlijsten worden veel gebruikt om te inventariseren waar dingen goed of fout gaan, wat de voorkeuren zijn van de respondenten etc. De bereidheid om een vragenlijst in te vullen is niet altijd groot en vervolgens is het niet altijd gemakkelijk om de resultaten éénduidig samen te vatten. Ik heb inmiddels veel ervaring opgedaan en goede resultaten geboekt als het gaat om response rate en (statistische) interpretatie van de resultaten.